заработок на кликах
Вы еще не зарегестрированы на Uchit.net? Зачем?
Login: Pass:

Возможности текстового редактора MS Word'97 при решении задач по стереометрии

реферат: Информатика

Оцените работу
всего оценок0 общий балл0
Зарегистрируйтесь


ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ "КПІ"
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ

НА ТЕМУ:

"Можливості текстового редактора MS Word 97

на прикладі розв'язку задачі із стереометріі"Ліцеїст 4-го курсу

групи ФМ - 43

Демиденко Г.В.Умова задачі: в основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з кутом β при основі і радіусом вписаного кола r. Діагональ бічної грані, що містить основу цого трикутника, утворює кут α з площиною основи призми. Знайдіть об'єм призми.


Розв'язок: нехай у прямій призмі ABCA1B1C1 ΔABC - основа, AB = АС, АВС = АСВ = β, О - точка перетину бісектрис ВМ і АК в ΔАВС, ОК - радіус вписаного в нього кола, АКВС, ВК = КС,

ОК = r. В1В(АВС), ВС - проекція похилої В1C до площини АВС, В1СВ = α.З трикутників ОКВ, АКВ, ВВ1C (ВВ1C=90) знаходимо:

Отже:
Відповідь:Висновки: В цій лабораторній роботі були на практиці вивчені можливості текстового редактора MS Word 97.

В роботі використовувались такі прикладні пакети текстового редактора, як його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0 .

 
Дружить
Uchit.net в социальных сетях